Fond první pomoci pro nemocné

Zdravotní péče v SAR je vždy placená, neexistuje v podstatě žádný sociální systém a fungování státu v této oblasti suplují různé nevládní organizace. Poplatky u lékaře jsou vysoké (například vyšetření ucha vyjde na 80 €, což představuje dvouměsíční plat).

Nezřídka se stává, že jdou nemocní pěšky s doprovodem někoho z rodiny nebo i sami dlouhé hodiny do jediné nemocnice v širokém okolí, jen aby na místě zjistili, že na ošetření nemají dostatek peněz. Lidé, kteří obzvláště potřebují pomoci, jako například vdovy, děti nebo hendikepovaní pak přicházejí na misii s žádostí o pomoc.

Zrod a průběh projektu

Mezi lety 2001 až 2012 misie v Bozoum takto pomohla více než 480 lidem, z toho 230 ženám. Celkové výdaje na pomoc v tomto období byly přes 9 000 €. Při napjatém rozpočtu misie jsou však takovéto náklady těžko únosné a každý nově příchozí žadatel stavěl misionáře znovu a znovu před bezmála Sofiinu volbu.

V SIRIRI jsme proto zřídili pohotovostní fond, na který jsme v roce 2013 vyhradili 2 500 eur, a jenž mohou misionáři využít pro tyto neodkladné případy. V roce 2014 se SIRIRI operativně rozhodla přispět do Fondu první pomoci v městečku Bozoum částkou 4 000 eur. V té době probíhaly v celé zemi nepokoje a na misionáře se obracelo stále více lidí s prosbou o pomoc v těžké situaci. Pro roky 2015 a 2016  se SIRIRI zavázala přispět opět částkou 2 500 eur.

Misionáři bedlivě dokumentují všechny výdaje. Současně nás informují o jednotlivých příbězích lidí, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci a misionáři jim mohli pomoci i díky SIRIRI a našim dárcům.