Poděkování a potvrzení o daru

Afrika v roce 2020 sice zaznamenala jenom méně než 5 % celosvětově nakažených nemocí covid-19, nicméně naplňuje se představa, že na mnoho afrických rozvojových zemí dopadají zejména ekonomické důsledky pandemie. SIRIRI sleduje komplikovanou situaci zejména ve Středoafrické republice (SAR), která je dlouhodobě zužovaná vleklou napjatou bezpečnostní situací a chronickou humanitární krizí. Už 15 let SIRIRI v této zemi efektivně pomáhá, a to díky dobře fungující spolupráci se strategickými partnery misionáři Řádu bosých karmelitánů.
Pandemická situace v roce 2020 znamenala pro SIRIRI nutnost přijmout řadu úsporných opatření, které dopadly zejména na personální a provozní náklady organizace. Přes složitou finanční situaci ale SIRIRI dál pokračuje v SAR ve své činnosti – pomáhá sirotkům, podporuje studium žen a budoucích automechaniků, zajišťuje stipendia pro nadané středoškolské i vysokoškolské studenty, posílá do SAR pomoc zdravotníkům, podle potřeby i rychlou humanitární pomoc.
To vše by ale nebylo možné realizovat bez vás, stovek nelhostejných dárců, jejichž důvěru si SIRIRI za roky své práce získala a které si velmi váží. Vám všem patří náš velký dík, protože bez vás bychom v této zemi pomáhat nemohli.
V minulém týdnu jsme rozeslali potvrzení o daru elektronicky i poštou všem dárcům, na které máme potřebné údaje. Pokud jste nám v roce 2020 poslali dar a máte zájem o potvrzení o daru pro daňové účely, pošlete nám prosím na adresu: siriri@siriri.org vaše jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a číslo účtu, ze kterého jste dar poslali.