PF 2017

SIRIRI znamená v jazyce sango pokoj a mír. Za celý tým SIRIRI vám tedy přejeme pokojné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku!