SIRIRI o.p.s. hledá školitele do Středoafrické republiky– dobrovolníky!

Pro každoroční školení učitelů v rámci programu ŠKOLA HROU ve Středoafrické republice

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozice školitelů – dobrovolníků.

Ideální kandidát má zájem o pedagogiku (pedagogické zkušenosti výhodou: učitelé, vedoucí zájmových kroužků atd.), má dobrou znalost francouzštiny a orientuje se v humanitární a rozvojové problematice. Předchozí zkušenosti z Afriky vítány.

Dobrý dobrovolník je součástí týmu, a musí tak do jisté míry upozadit své osobní potřeby. Je ohleduplný a tolerantní, snáší kritiku a není sobecký. Je psychicky odolný a schopen pracovat v náročných podmínkách.

Program ŠKOLA HROU je ve Středoafrické republice realizován od roku 2015 a usiluje o šíření smysluplné pedagogiky a výuku v národním jazyce. Podrobné informace naleznete zde.

SIRIRI o.p.s. hradí náklady na letenky a místní přepravu, stravu, ubytování, povinné očkování a cestovní pojištění. 

Termín letošního školení: 2 týdny v srpnu (konkrétní termín bude upřesněn později).

V případě zájmu nám do 31. března 2020 zašlete na adresu dobrovolnici@siriri.org:

  • Strukturovaný životopis v češtině
  • Motivační dopis ve francouzštině v maximální délce A4, kde odpovíte na následující otázky:
    • Čím Vás zaujal program ŠKOLA HROU?
    • Co považujete za svou nejlepší a nejhorší vlastnost?
    • Představte si, že středoafričtí učitelé na Vámi vedené školení reagují negativně s tím, že nemáte právo jim vnucovat hodnoty a principy západní pedagogiky. Jak byste v této situaci reagovali?

Hledáme omezený počet zájemců.

Pohovory s vybranými zájemci proběhnou v posledním týdnu v dubnu. Odpovíme všem zájemcům.