Podpora rodinné výchovy v sangu

Obecným kontextem, ve kterém se Středoafrická republika nachází, je všeobecná chudoba a nedostatek prostředků k obživě. V zemi, kde se 90 % obyvatel živí zemědělstvím a používá pouze ruční mechanické nástroje, jsou příjmy velmi nízké. 

Rodiny nejsou dostatečně vybaveny poskytnout adekvátní výchovu v odpovědné sexualitě mladým lidem, ti se ocitají bez měřítek a často vedou dezorganizovaný sexuální život. V důsledku toho se muži a ženy dávají dohromady bez skutečné přípravy na manželství a postrádají vzdělání v roli manželů a rodičů. To má pak dopad na děti, které jsou již v útlém věku nuceny se samy o sebe postarat, a tím i na celou společnost. Nedostatečná kontrola nad plodností je jedním z faktorů, který ztěžuje výchovu v rodině. 

Mladým lidem a dospělým je třeba poskytnout adekvátní školení pro zodpovědnou sexualitu a převzetí odpovědnosti, zejména prostřednictvím manželství a stability rodiny. Proto se na žádost místních naši partneři – misionáři v čele s otcem Marcello Bartolomei (na fotografii dole) rozhodli pomoci mladým lidem – zejména pak manželským a nesezdaným párům. Zorganizují setkání, kterých se zúčastní přibližně 850 lidí. Celkem bude zapojeno do projektu 6000-7000 lidí ze severní části země – kolem města Bouar. 

V rámci projektu bude nejdříve vydána brožura v místním jazyce Sango – a sice překlad papežské encykliky „Amoris Laetitia“S ní budou následně pracovat školitelé při formačních setkáních, kde bude hodně prostoru pro diskuzi. Na tu nejsou Středo-Afričané ze školy a z jiných školení zvyklí, je to tedy velký posun dopředu. Témata školení pokrývají otázku sexualitu z křesťanské perspektivy, problematiku puberty a dospívání, přípravu na manželství a problémy párů a rodin. Každé setkání obsahuje téma, které má být prezentováno, následuje debata a promítání videa. Na konci školního roku se uskuteční 3-denní setkání rodin.

Rozpočet projektu činí 12.700 Eur. Organizace SIRIRI tento projekt podpořila vy výši 1500 Eur – pokryla především tisk brožur a náklady na školitele.