Drůbežárna v Bozoum

SIRIRI se v roce 2015 rozhodla podpořit nový pilotní projekt – zřídit malou drůbežárnu při střední škole Lycée St. Augustine v Bozoum a podpořit tak studenty, kteří by měli její provoz na starosti. Jedná se v podstatě o výukový projekt či „chráněnou dílnu“.

Hlavními záměry projektu je učit studenty samostatnosti a hospodárnosti, pomoci jim získávat v praxi zkušenost v plánování, rozvržení jednotlivých úkolů a prací, uvědomovat si nutnost každodenní systematické práce vedoucí ke zlepšení životních podmínek.

Dlouhodobým fungováním drůbežárny by mohla být nastartována určitá míra ekonomické nezávislosti na pomoci zvenčí – vajíčka i maso by byly důležitým zdrojem peněz z případného prodeje, ale i faktickým přilepšením ve stravování samotných studentů. Ti, kteří pocházejí ze vzdálenějších měst a během školního roku bydlí v ubytovně Lycée v Bozoum, se totiž o svoji obživu musejí starat sami.