Vstupné na Rybovku vystačí na 650 slabikářů

V pondělí 25. prosince se konal tradiční koncert České mše vánoční v kostele Pražského Jezulátka, který organizuje ZUŠ Na Popelce. I letos byl výtěžek z dobrovolného vstupného určen na podporu vzdělávacího programu SIRIRI Škola hrou ve Středoafrické republice.

Po svátcích jsme na městském úřadě konečně mohli odpečetit kasičku. Celkem se vybralo 45 633,- Kč. Nasbíraná částka umožní vytisknout a distribuovat do středoafrických škol 650 slabikářů pro zhruba 2 000 dětí.

Děkujeme všem, kteří přispěli, a také všem hudebníkům a organizátorům!

Staňte se sponzorem didaktické nástěnné kresby v SAR

Didaktické nástěnné kresby, které zdobí stěny tříd, nahrazují chybějící učebnice a učitel je může využít pro mnoho předmětů. Autory návrhů jsou čeští výtvarníci David Böhm a Jiří Franta, kteří pobývali ve Středoafrické republice (SAR). Některé kresby na místě přímo realizovali, ale hlavně nasbírali inspiraci z reálného života Středoafričanů, aby připravili další.

Témata didaktických kreseb: život na vesnici, život na tržišti, živly (oheň, voda, země, vzduch), hygiena, stavba domů, povolání, zemědělství atd. Kresby ve Středoafrické republice realizují místní umělci, kteří pomocí „mřížkové metody“ návrhy přenesou na zeď.

Cena jedné didaktické kresby je 10 000 Kč. Ta zahrnuje náklady na koncept, materiál, přípravu a opravu zdi a samotné malování.

Co vám nabízíme?

 • logo nebo jméno sponzora v pravém dolním rohu kresby
 • fotodokumentace konkrétní kresby a děkovný certifikát
 • seznam sponzorů/dárců bude publikován ve výroční zprávě a na webu www.siriri.org
 • potvrzení o daru a další podmínky lze stanovit přímo ve smlouvě

Více informací najdete zde. Chcete se stát sponzorem? Kontaktujte nás na adrese: siriri@siriri.org

Narozeninová oslava nebo charity lunch pro SIRIRI

V posledních několika měsících nás oslovila řada našich fanoušků, kteří z vlastní iniciativy uspořádali v rámci soukromých či veřejných oslav benefici pro SIRIRI.

Narozeninové oslavy, při kterých se oslavenci chtěli setkat s přáteli, ale dárky si nežádali, byli první vlaštovkou. Své přátele poprosili, aby místo dárku přispěli na projekty SIRIRI buď do kasičky na místě oslavy nebo přímo na transparentní účet.

„Máme v rámci firmy možnost darovat každý rok peníze nějaké organizaci, ale bohužel je tam podmínka, že ta organizace musí působit v České republice. S kolegyní jsme se rozhodly, že na to půjdeme jinak a protože je nás v práci docela dost co rádi vaříme, tak jsme uspořádali tzv. charitativní oběd.  Zhruba měsíc předem dáme kolegům vědět, že chystáme charity lunch a že mohou něco uvařit, upéct, vytiskneme malé plakáty, které rozvěsíme po celé firmě. Navnadíme je, co plánujeme uvařit, někdy tomu i dáme nějaké téma. Pro SIRIRI to byla hlavně luštěninová vegetariánská jídla a sladké ke kávě. Ve firmě je nás kolem stovky, ale do kanceláře chodí tak 30 lidí a na oběd teď mohl přijít zhruba takový počet. Někdo přispěje přesně na korunu, někdo přispěje víc, někdo si třeba ani nic nekoupí, ale peníze daruje. Je to různé.“ vysvětluje Veronika T., která ve firmě, ve které pracuje, zorganizovala tzv. Charity lunch při kterém vysbírali 6 600 Kč.
Další formu, kterou naši příznivci uspořádali, byla podpora SIRIRI v rámci veřejné akce, kterou organizovali, na které SIRIRI mohlo umístit svůj stánek s benefičním obchodem Ruku v ruce nebo projekty SIRIRI podpořili jinou formou, např. tombolou. Prodejních akcí, na které se svým stánkem SIRIRI může jezdit, je celá řada. Na většině z nich jsou ale příliš vysoké poplatky, tedy musíme si i podle toho vybírat, na které akce se vydáme.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se rozhodli SIRIRI takto seznámit své přátele a okolí s našimi aktivitami a pobídnout je k podpoře.

Chystáte oslavu narozenin nebo nějakou akci a rádi byste při té příležitosti podpořili naši činnost? Ozvěte se nám!

Přečtěte si rozhovor s novým ředitelem SIRIRI

V lednu 2017 nastoupil na pozici ředitele SIRIRI o.p.s. Fabrice Martin, který vystřídal Vojtěcha Bílého. Vojtěch se po roce vrací do Skotska, aby pokračoval ve studiích, které na rok přerušil. Přinášíme vám krátký rozhovor s Fabricem.

Jak ses o SIRIRI dozvěděl?

Zaregistroval jsem aktivity SIRIRI kdysi na začátku její existence, kdy organizovala sběr brýlí pro Středoafrickou republiku (SAR). Naše rodina přispěla do této sbírky – nosíme skoro všichni brýle – a jelikož SAR je pro Francouze známá země, utkvělo mi to v paměti. V červnu 2016 jsem byl pak pozván členy správní rady na setkání s karmelitánskými misionáři v SAR, kteří byli právě na návštěvě v Praze, a dozvěděl jsem se při této příležitosti, že SIRIRI hledá nového ředitele s nástupem od 1. ledna 2017. Jelikož jsem už nějakou dobu přemýšlel o práci v rozvojové organizaci, která působí ve třetím světě, informoval jsem se přesněji o aktivitách SIRIRI v SAR.

Čím tě činnost této organizace oslovila?

Zvlášť mě oslovil její program Škola hrou v SAR a další projekty na poli vzdělání. Vzdělání je podle mě klíčový nástroj v rozvoji každého člověka ale i národů. Líbí se mi přístup J. A. Komenského ke vzdělávání a školství. Oslovilo mě také, že právě Češi se ve spolupráci s misionáři a místními učiteli ujali úkolu zlepšit vzdělání v SAR, které jednak zanedbala koloniální Francie a jednak místní politici po vyhlášení samostatnosti. Politické kliky nebyly schopny dát dohromady (nejenom) fungující školství, opakovaně se střídaly u moci díky různým převratům, kterým francouzské vlády asistovaly. Program Škola hrou v SAR má veliký potenciál, první výsledky jsou opravdu úžasné a je v zemi veliký zájem o rozšíření tohoto programu do dalších míst, o další učebnice a školení. A co mě přesvědčilo je to, že nositelé myšlenky tohoto programu a dalších projektů v SIRIRI a v SAR  jsou nejenom nadšenci, ale i profesionálové.

Dvanáct let jsi působil jako ředitel České federace potravinových bank, lze nějak srovnat fungování dvou nevládních organizací působících v ČR, i když každá z nich pomáhá jiné cílové skupině?

Od roku 2005 jsem se plně věnoval – vedle své novinářské práce jako dopisovatel francouzského deníku Le Monde – rozšíření konceptu potravinových bank v České a Slovenské republice. Otevřeli jsme první potravinovou banku (PB) v Praze 30. března 2006, mimochodem několik dní před oficiálním vznikem SIRIRI. Dnes je v ČR 13 regionálních potravinových bank a PB Slovenska se velice dobře daří. Ty spolupracují s desítkami potravinářských podniků, které jim darují přebytky, aby je ještě před expirací předali organizacím a institucím, které pečují o chudé, opuštěné nebo lidi s postižením. Od roku 2013 jsme organizovali každý rok v listopadu s organizací Byznys pro společnost a skoro se všemi obchodními řetězci Národní potravinovou sbírku. Je to už zavedený a populární svátek solidarity s lidmi v nouzi, během které se angažují tisíce dobrovolníků a přispívají desetitisíce kupujících. Začátky nebyly jednoduché. Bylo třeba přesvědčovat mnoho lidí, že potravinová pomoc je užitečná v boji proti chudobě a jako pomoc lidem, kteří se v nějakém momentě života nacházejí v těžkostech. V SIRIRI je třeba také stále vysvětlovat souvislosti našim spoluobčanům, kteří ne vždy chápou proč máme pomáhat Africe se rozvíjet. Chudoba a analfabetismus v třetím světě se nás dotýká bezprostředně. Nejen proto, že ti schopnější hledají útočiště v Evropě, když chtějí lepší život, ale i proto, že fungující státy a důstojnost lidí na celém světě je i náš společný zájem – z morálních důvodů ale i bezpečnostních či ekonomických.

Na co se v SIRIRI těšíš? A na co se chceš zaměřit?

Těším se na tvořivou práci v SIRIRI a na spolupráci s velmi sympatickým týmem lidí, zaměstnanců a dobrovolníků, kteří mají rádi to, co dělají. Jsou velice kompetentní ve svých oborech a mají hlubokou znalost země, ve které investujeme mnoho úsilí a peněz našich dárců pro její rozvoj. Chci nadále podporovat dlouholeté projekty, které ukázaly svůj smysl a přinášejí ovoce, a především rozvíjet program Škola hrou v SAR. Budu hledat všemožně partnery a podporovatele v ČR, ale samozřejmě také přímo ve Středoafrické republice nebo i jinde v Evropě a ve světě. Teď je právě vhodná příležitost: v zemi vládne slušná garnitura, která má ambiciozní cíle a vzdělání je jeden z prioritních cílů prezidenta Touadéra – profesora matematiky. Navíc se konečně mezinárodní komunita začala zajímat o tuto zemi, která byla donedávna „darcovským sirotkem“. Zájem vznikl proto, že hrozilo totální zkrachování této země. A samozřejmě se těším na setkání s našimi dlouholetými partnery – karmelitánskými misionáři na místě, se středoafrickými učiteli, kteří prošli školením a dnes učí moderně v duchu J. A. Komenského, a s dětmi, které dostaly díky SIRIRI šanci učit se v sangu a tím i lepší start do života.

Středoafrickou republiku většina lidí v Evropě ani nezná. Máš k ní ty nějaký osobní vztah třeba i díky tomu, že jsi vyrůstal ve Francii?

Ke Středoafrické republice mám zvláštní vztah. Jeden z mých kamarádů ze základní školy ve Francii pocházel z této země. Sám o ní mnoho nevěděl, protože jeho rodiče ze země odjeli celkem brzy po vyhlášení nezávislosti, když mu nebylo ani rok. Vzpomínám si na dobroty, které vařila jeho maminka a které mi dávala ochutnat, když jsem k němu chodil pomáhat mu s úkoly nebo si hrát. Vzpomínám si na velice barvitou výzdobu jejich bytu a oblečení rodičů. A druhá vzpomínka se váže k diktátorovi, „císaři“ Bokassovi I., se kterým jsem se setkal během svých studiích v Paříži v polovině 80. let. Po tom, co byl svržen z trůnu, žil ve Francii v exilu. Doprovázel jsem tehdy jednu kamarádku novinářku na rozhovor s ním. Žil na zámečku u Versailles a po interview nás pozval na oběd s celou svou rodinou. Při loučení mi řekl, že mám jednoho dne navštívit jeho rodnou zem, že je krásná. A já budu mít brzy příležitost realizovat jeho doporučení, protože v již březnu se chystáme na tří týdenní cestu do SAR. Cílem této cesty je setkání s učiteli, evaluace jejich práce a diskuze s nimi o formátu příštího vzdělávacího semináře v létě 2017.

 

Výtěžek z Rybovky zajistí didaktické pomůcky pro 15 tříd

V neděli 25. prosince se uskutečnil již třetí ročník benefičního koncertu České mše vánoční J. J. Ryby na podporu SIRIRI. V úterý 3.1. byla na magistrátu odpečetěna kasička a my vám s radostí můžeme oznámit, že jsme vybrali 40 446 Kč a 5 euro.

Tato částka zajistí didaktické pomůcky pro 15 tříd o 50 žácích nebo cestu a pobyt pro 1 školitele, který vyškolí na 15 středoafrických učitelů.

Děkujeme Základní umělecká škola Na Popelce, všem sólistům, hudebníkům, ale také všem hostům a štědrým dárcům!

SONY DSC

Česká mše vánoční jako benefice pro SIRIRI

V kostele Panny Marie Vítězné jinak Pražské Jezulátko se letos koná již tradiční koncert České mše vánoční J. J. Ryby pod taktovkou ZUŠ Na Popelce. A již potřetí výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří činnost SIRIRI – tentokrát náš vlajkový program Školu hrou v SAR. Přijďte i vy poslechnout si nádhernou hudbu se sólistou Adamem Plachetkou.

Pozvánku najdete zde:

Rybovka 2016

SIRIRI hledá fundraiserku nebo fundraisera

SIRIRI, o.p.s. hledá fundraiserku nebo fundraisera.

SIRIRI je obečně prospěšná společnost, jejímž cílem je podporovat lidi ve Středoafrické republice na cestě k soběstatečnosti. Od svého vzniku v roce 2006 se zaměřuje na rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.

K navýšení příjmů organizace pro financování našich projektů hledáme fundraisera/ku s nápady do dynamického kolektivu.

Náplň práce:

 • podílení se na tvorbě dlouhodobé a krátkodobé fundraisingové strategie organizace
 • získávání nových partnerů (instituce, nadace, firmy)
 • vyhledávání grantových výzev a jejich podávání
 • koordinace vedoucích Klubu přátel a Benefičního obchodu Ruku v ruce

Požadujeme:

 • samostatnost a kreativitu
 • zkušenosti s vedením malého týmu
 • zkušenosti s podáváním grantů
 • dobré komunikační schopnosti
 • systematičnost
 • základní IT dovednosti
 • angličtina samozřejmostí, francouzština vítaná

Nabízíme:

 • smysluplnou práci
 • příjemný a zkušený tým
 • platové podmínky odpovídající této pozici
 • poloviční až tříčtvrteční úvazek

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • motivační dopis
 • profesní životopis včetně referenčních kontaktů

Přihlášky zasílejte na e-mail siriri@siriri.org do 30. 11. 2016. Vhodní kandidáti budou následně pozváni na pohovor. Termín nástupu je od 1. 1. 2017.

Pozvánka na besedu se školiteli a výtvarníky

Myšlenka vzdělávacího programu Škola hrou ve Středoafrické republice vznikla na jaře roku 2015, již na podzim 2015 proběhlo pilotní školení pro 25 učitelů a v prosinci téhož roku dostali žáci v prvních třech pilotních třídách do ruky první slabikář  v jazyce, kterému rozumí. Před koncem školního roku již 80 – 90% z těchto dětí umělo číst a psát.

V září 2016 odjelo do SAR školit již 8 školitelů v doprovodu dvou výtvarníků. Školitelé vyškolili 130 učitelů škol vzdálených až 250 km od města Bozoum, ve kterém školení probíhalo. Výtvarníci mezitím několik tříd vyzdobili didaktickými nástěnnými kresbami, které nahrazují chybějící učebnice.

Zajímá vás více? Přijďte si poslechnout více přímo od školitelů a výtvarníků do kavárny Francouzského institutu v Praze ve čtvrtek 10. listopadu od 18:00, Štěpánská 35, Praha 1.

 

Návrat české výpravy ze SAR

Ve středu 28. 9. se vrátila desetičlenná výprava ze Středoafrické republiky (SAR). Právě tam, ve městě Bozoum, strávila skupina dva týdny intenzivní práce v rámci vzdělávacího programu Škola hrou v SAR. Skupinu tvořilo sedm školitelů, dva výtvarníci (David Böhm a Jiří Franta) a koordinátorka programu Ludmila Böhmová.

Tiskovou zprávu vydanou po jejich návratu si mžete přečíst zde.